www.zywiec.pttk.pl

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Aktualności

Posiedzenie plenarne ZO 1 grudnia 2016 r.

Email Drukuj PDF

1 grudnia br. odbyło się ostatnie w tym roku, a 27 w kadencji 2013-2017, posiedzenie plenarne Zarządu Oddziału Babiogórskiego PTTK. Podczas posiedzenia miało miejsce:

1.Wystąpienie Prezesa OKR w sprawie ostatnio przeprowadzonych kontroli.

2. Powołanie zespołu w celu opracowania preliminarza budżetowego Oddziału na rok 2017. Omówiono także bieżące sprawy gospodarcze Oddziału.

3. Wiceprezes Oddziału Kol. Grzegorz Szczepaniak zreferował przebieg posiedzenia Rady Prezesów Oddziałów PTTK woj. Śląskiego w Jaworznie 26.11.2016 r.

4.Przyjęcie ramowego planu pracy Oddziału na rok 2017.

5. Podjęcie uchwały o powołaniu w Oddziale Babiogórskim PTTK Policyjnego Klubu Górskiego PTTK “ŻBIK” przy Komendzie Powiatowej Policji w Żywcu.

6.Podjęcie uchwały o powołaniu w Oddziale Babiogórskim PTTK Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego PTTK “BOJNO” przy Szkole Podstawowej nr 1 w Cięcinie.

7.Powołanie komisji inwentaryzacyjnej.

8.Podsumowanie przebiegu kampanii sprawozdawczo-wyborczej w kołach i klubach PTTK oraz kwestie organizacyjne związane z przygotowaniami do Zwyczajnego Walnego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Oddziału 11 marca 2017 r.

 

Wstąp do PTTK w 2017 r.

Email Drukuj PDF

Informacje dla nowo wstępujących jak też kontynuujących członkostwo w PTTK w roku 2017.

materiały do pobrania

 

Posiedzenie plenarne ZO 27 października 2016 r.

Email Drukuj PDF

27 października odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Oddziału. Zarząd Oddziału podjął uchwałę w sprawie zawieszenia decyzji o likwidacji Klubu Wodnego PTTK "Babia Góra" dając czas na ewentualne przystąpienie do klubu osobom zainteresowanym turystyką żeglarską. Omówiono przebieg kampanii sprawozdawczo-wyborczej w kołach i klubach PTTK, podjęto decyzję o likwidacji Koła PTTK przy parafii Rzymsko-Katolickiej w Pietrzykowicach. Zarząd zatwierdził wzorcowy formularz wniosku o nadanie Godności Członka Honorowego Oddziału Babiogórskiego PTTK w Żywcu oraz wniosku o nadanie Dyplomu i Odznaki Za Zasługi dla Oddziału. Podjęto uchwałę o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zjazdu Oddziału Babiogórskiego PTTK w Żywcu sprawozdawczo-wyborczego 11 marca 2017 r. Zatwierdzono wnioski o nadanie dyplomów Rady Prezesów Oddziałów PTTK woj. Śląskiego i ZG PTTK.Przedstawiono informacje o sprawach finansowych i gospodarczych Oddziału. Przedstawiono uchwałę ZG PTTK o wysokości i zasadach opłacania składek członkowskich PTTK w roku 2017. Zarząd podjął uchwałę w sprawie sposobu rozporządzenia środkami finansowymi pozostającymi w dyspozycji Oddziału, pochodzącymi ze składek członkowskich. Podjęcie uchwały w sprawie podpisania przez Oddział w imieniu ZG PTTK, umowy o udzielaniu rabatów handlowych dla członków PTTK z firmą HIGA, oraz z firmą Zakład Optyki Instrumentalnej Uniwersał.

 

IV Zaduszki Oddziału Babiogórskiego PTTK

Email Drukuj PDF

 

Finał XLII Okręgowego Rajdu Pięciu Wierchów Beskidzkich 2016

Email Drukuj PDF

Przypominamy, że do 13 października biuro Oddziału PTTK w Żywcu przyjmuje zgłoszenia drużyn i turystów indywidualnych na finał 42 Okręgowego Rajdu Pięciu Wierchów Beskidzkich. Zgłoszenia drużyn wyłącznie na kartach rajdowych.

regulamin i karta rajdowa do pobrania

 

Podczas finału Rajdu zostanie przeprowadzony konkurs wiedzy krajoznawczo-turystycznej według następujących zasad:
1. Drużyna otrzymuje pytania po zgłoszeniu się u organizatora.
2. Punktacja: 1 punkt za każdą poprawną odpowiedz.
Łączna, maksymalna ilość punktów: 9 + 11 = 20
3. Skreślenia i poprawki tekstu powodują obniżenie punktacji o 1 punkt za każde skreślenie lub poprawkę.
4. W przypadku jednakowej liczby punktów o końcowej pozycji drużyny zdecyduje krótszy czas oddania pracy.
5. W razie konieczności przeprowadzona zostanie dogrywka pomiędzy drużynami.

 


Strona 1 z 56