www.zywiec.pttk.pl

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Aktualności

Dr Hugo Zapałowicz(1852-1917)założyciel Oddziału Babiogórskiego,organizator babiogórskiej turystyki

Email Drukuj PDF

 

 

 

W tym roku minie 100 lat od śmierci założyciela naszego Oddziału,jego Prezesa, Członka Honorowego Towarzystwa i Oddziału oraz patrona Schronisko Górskie PTTK Markowe Szczawiny dr Hugo Zapałowicza.

2 grudnia 2017 r. w Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie odbędzie się sympozjum poświęcone m.in postaci tego wybitnego działacza i historii ruchu turystycznego u stóp Królowej Beskidów-Babiej Góry.

 

Kurs znakarzy szlaków górskich i pieszych

Email Drukuj PDF

W dniach 21-23 kwietnia br. odbędzie się kurs znakarzy szlaków pieszych i górskich, których organizatorem jest nasz Oddział.Patronat nad kursem objęły Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK oraz Delegatura Zachodniokarpacka KTG ZG PTTK.
Do pobrania w załączeniu regulamin i wniosek na kurs znakarza szlaków pieszych i górskich.

UWAGA KAŻDY UCZESTNIK CHCĄCY ODBYĆ KURS MUSI POSIADAĆ WYPEŁNIONY WNIOSEK NA ZNAKARZA SZLAKÓW PIESZYCH LUB/I GÓRSKICH Z PIECZĘCIĄ WŁASNEGO MACIERZYSTEGO ODDZIAŁU PTTK !!!

 

regulamin i karta do pobrania

 

KOMUNIKATY PREZESA ODDZIAŁU

Email Drukuj PDF

 

1. Do 21 marca przyjmujemy zapisy drużyn z kół i klubów na X Zlot Oddziałów PTTK woj. Śląskiego organizowany w tym roku przez Oddział PTTK w Bielsku Białej.
Szczegóły tutaj
http://drive.google.com/…/fold…/0BzH5P-Tj20ftTGtWRm5KTnhDTjA


2. 31 marca br o 18:30 w siedzibie PTTK w Żywcu, odbędzie się Oddziałowa Narada Aktywu Górskiego w celu wyboru Oddziałowej Komisji Turystyki Górskiej na kadencję 2017-2021. Zgodnie z uchwałą Zarządu Oddziału prawo uczestniczenia w naradzie i kandydowania do OKTG przysługuje czynnym Przodownikom TG, Znakarzom szlaków górskich i Górskim Przewodnikom Turystycznym PTTK, prócz tego każda osoba musi mieć opłaconą składkę członkowską PTTK w naszym Oddziale.


3. 2 kwietnia na Hali Boraczej Koło PTTK im. Jana Pawła II oraz Klub Górskiej Turystyki Jeździeckiej PTTK organizują coroczne Ognisko Papieskie.
http://www.wegierska-gorka.opg.pl/uploaded/NOWE/Ognisko.pdf


4. 5 kwietnia w I LO w Żywcu odbędzie się etap powiatowy Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego. Organizatorem jest Koło Turystyki Górskiej i Krajoznawstwa PTTK KANGCHENGDZONGA. Zapisy drużyn ze szkół przyjmuje Kol. Andrzej Szewczyk.
5. Zapraszam załogi z naszego Oddziału na tradycyjny Rajd Turystyki Motorowej w Niedzielę Palmową 9 kwietnia br.
Zgłoszenia u organizatora czyli Oddziału PTTK w Dąbrowie Górniczej.
http://www.dabrowa-gornicza.pttk.pl/modules.php…


6. 29 kwietnia po raz pierwszy w randze imprezy Oddziału, odbędzie się Rajd Rupienki organizowany przez Szkolny Klub Górski PTTK LHOTSE z Koniakowa.
http://rajdrupienka.wixsite.com/rajd


Prezes Oddziału Babiogórskiego PTTK
Jakub Nowak

 

Pierwsze posiedzenie plenarne Zarządu Oddziału w nowej kadencji

Email Drukuj PDF

14 marca br. na swoim pierwszym posiedzeniu plenarnym w nowej kadencji Zarząd Oddziału Babiogórskiego PTTK dokonał dalszego ukonstytuowania się w następujący sposób: Wiceprezes ds. organizacji imprez turystycznych Kol. Beata Gołek-Kasprzak, Wiceprezes ds. finansowych i gospodarczych Kol. Marek Sapeta, Wiceprezes ds. działalności kół i klubów Kol. Grzegorz Szczepaniak, Wiceprezes ds. statutowo-regulaminowych oraz działalności komisji oddziałowych Kol. Andrzej Ryłko, Sekretarz Oddziału Kol. Ireneusz Kmiecik (opieka nad Oddziałową Komisją Krajoznawczą), Skarbnik Oddziału Kol. Zdzisław Wisła (opieka nad Oddziałową Komisją Turystyki Górskiej i poczet sztandarowy Oddziału). Prócz tego dokonano podziału zadań Kol. Piotr Parcia (opieka nad Oddziałową Kapitułą Odznaczeń i Wyróżnień), Kol. Małgorzata Golec (działalność na rzecz dzieci i młodzieży), Kol. Stanisław Gołek (opieka nad Oddziałową Komisją Górskiej Turystyki Jeździeckiej).

Zarząd podjął uchwały o powołaniu Prezydium ZO w wymienionym składzie, powołaniu komisji oddziałowych oraz kapituły

(Kapituła Odznaczeń i Wyróżnień w składzie Anna Wróbel, Anna Zięba, Halina Duraj, Krystyna Czech, Beata Stefaniuk, Piotr Parcia)

,zmiany regulaminu komisji oddziałowych, rozdzieleniu środków na działalność kół i klubów w zakresie organizacji imprez, udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania na Walne Zgromadzenie Wspólników Spółki Karpaty. Omówiono zasady współpracy z Sądem Koleżeńskim Oddziału i Oddziałową Komisją Rewizyjną, których członkowie uczestniczyli w posiedzeniu.

 

Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Oddziału 11 marca 2017 r.

Email Drukuj PDF

11 marca 2017 r. Zwyczajny Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Oddziału Babiogórskiego PTTK w Żywcu zgromadził w salach Arcyksiążęcego Browaru Żywieckiego 52 delegatów, zaproszonych działaczy PTTK niebędących delegatami oraz gości. Wśród gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością byli Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pani Małgorzata Pępek, Burmistrz Miasta Żywca Pan Antoni Szlagor, Prezes Zarządu Spółki PTTK Schroniska i Hotele PTTK KARPATY Pan Jerzy Kalarus, Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej Pan Grzegorz Szafrański, Dyrektor Kina janosik w Żywcu Pani Magdalena Kidoń-Staszek, Kustosz Muzeum Miejskiego w Żywcu Pani Dorota Firlej, przedstawiciel Kluby Słowackich Turystów Pan Milan Toman, Członek Honorowy PTTK Kol. Edmund Zaiczek.

W uroczystej części Zjazdu po raz pierwszy od wielu lat nadano Godność Członka Honorowego Oddziału Babiogórskiego PTTK 9 osobom-wybitnym działaczom naszego Towarzystwa. Do historycznego grona dotychczasowych Członków Honorowych dr. Hugona Zapałowicza, Księcia Kaziemierza Lubomirskiego, Hrabiny Anny Branickiej, Św. Jana Pawła II, dołączyli także Kol. Edmund Zaiczek, Kol. Józef Talik, Kol. Renata Suchońska, Kol. Halina Kresek, Kol. Aleksander Zuziak, Kol. Bonifacy Adrian, Kol. Marek Sapeta, Kol. Rafał Sanetra, Kol. Tadeusz Gołuch.

Wybrano nowe Władze Oddziału na kadencję 2017-2021, które ukonstytuowały się w składzie następującym:

1. Zarząd Oddziału 15 osób:
Prezes Kol. Jakub Nowak
Kol. Jerzy Bułka
Kol. Andrzej Figura
Kol. Małgorzata Golec
Kol. Stanisław Gołek
Kol. Beata Gołek-Kasprzak
Kol. Ireneusz Kmiecik
Kol. Mariusz Mikulski
Kol. Piotr Parcia
Kol. Andrzej Ryłko
Kol.Marek Sapeta
Kol. Sebastian Słapa
Kol. Szczepaniak Grzegorz
Kol. Marcin Gibas
Kol. Zdzisław Wisła

(wybór pozostałych funkcji nastąpi na pierwszym posiedzeniu plenarnym 14 marca br.)

2. Oddziałowa Komisja Rewizyjna 4 osoby:
Prezes Kol. Stanisław Karkosza
Wiceprezes Kol. Mariusz Sowa
Sekretarz Kol. Małgorzata Kozieł
Członek Kol. Józefa Wojciuch

3. Oddziałowy Sąd Koleżeński 5 osób:
Prezes Kol. Tadeusz Gołuch
Wiceprezes Kol. Zdzisław Urbański
Sekretarz Kol. Wojciech Nowak
Członkowie: Kol. Tadeusz Mreńca
Kol. Adam Pietraszko

 

4.Delegaci na Regionalną Konferencję PTTK woj. Śląskiego 12 osób:

Kol. Halina Duraj
Kol. Tadeusz Gołuch
Kol. Tadeusz Mreńca
Kol. Golec Stanisław
Kol. Krzysztof Niemiec
Kol. Jakub Nowak
Kol. Wojciech Nowak
Kol. Andrzej Pawlus
Kol. Andrzej Ryłko
Kol. Sebastian Słapa
Kol. Mariusz Sowa
Kol. Józef Talik

 

galeria zdjęć

 


Strona 1 z 58