www.zywiec.pttk.pl

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Aktualności

Posiedzenie plenarne ZO 10 stycznia 2017 r.

Email Drukuj PDF

Pierwsze w tym roku posiedzenie plenarne Zarządu Oddziału odbyło się 10 stycznia br.


Zarząd przyjął preliminarz budżetowy na rok 2017, omówił i podsumował stan przygotowań do zakończenia kadencji i odbycia Walnego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego w marcu br.


Omówiono bieżące sprawy gospodarczo-finansowe Oddziału.

Podjęto uchwałę o wstrzymaniu decyzji ws. powołania w Oddziale Klubu Górskiej Turystyki Jeździeckiej PTTK do czasu wyjaśnienia spraw formalnych, podjęto uchwałę o likwidacji Klubu Wodnego PTTK Babia Góra.

 

Komunikat Prezesa Oddziału

Email Drukuj PDF

1. Informuję, że od 19 grudnia 2016 r. można będzie w biurze Oddziału opłacać składkę członkowską PTTK na rok 2017. Jest to szczególnie ważne dla osób pełniących funkcje z wyboru, oraz delegatów wybranych na Walny Zjazd Oddziału. Osoby te powinny formalnie od 1 stycznia mieć składkę opłaconą.Pozostali mają pewien komfort czasowy by uczynić to do końca marca 2017 r. Biuro Oddziału będzie czynne przed świętami, oraz między świętami, a nowym rokiem.Wszelkie informacje o zasadach opłacania składki członkowskiej, przynależności do Towarzystwa itp. są w materiałach do pobrania.

POBIERZ

2. 10 stycznia 2017 r. odbędzie się posiedzenie plenarne Zarządu Oddziału.

3. 12 stycznia 2017 r. odbędzie się spotkanie z prezesami kół i klubów oraz przewodniczącymi komisji oddziałowych. Osoby których to dotyczy będą powiadomione.

4.Lista delegatów wybranych na walnych zebraniach kół i klubów, na Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Oddziału Babiogórskiego PTTK 11 marca 2017 r.

Życzę wszystkim współpracownikom, działaczom, członkom i sympatykom naszego Oddziału zdrowych i aktywnych także turystycznie Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w Nowym Roku 2017 r. który będzie rokiem XIX Walnego Zjazdu PTTK.

Prezes Oddziału Babiogórskiego PTTK

Jakub Nowak

 

Posiedzenie plenarne ZO 1 grudnia 2016 r.

Email Drukuj PDF

1 grudnia br. odbyło się ostatnie w tym roku, a 27 w kadencji 2013-2017, posiedzenie plenarne Zarządu Oddziału Babiogórskiego PTTK. Podczas posiedzenia miało miejsce:

1.Wystąpienie Prezesa OKR w sprawie ostatnio przeprowadzonych kontroli.

2. Powołanie zespołu w celu opracowania preliminarza budżetowego Oddziału na rok 2017. Omówiono także bieżące sprawy gospodarcze Oddziału.

3. Wiceprezes Oddziału Kol. Grzegorz Szczepaniak zreferował przebieg posiedzenia Rady Prezesów Oddziałów PTTK woj. Śląskiego w Jaworznie 26.11.2016 r.

4.Przyjęcie ramowego planu pracy Oddziału na rok 2017.

5. Podjęcie uchwały o powołaniu w Oddziale Babiogórskim PTTK Policyjnego Klubu Górskiego PTTK “ŻBIK” przy Komendzie Powiatowej Policji w Żywcu.

6.Podjęcie uchwały o powołaniu w Oddziale Babiogórskim PTTK Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego PTTK “BOJNO” przy Szkole Podstawowej nr 1 w Cięcinie.

7.Powołanie komisji inwentaryzacyjnej.

8.Podsumowanie przebiegu kampanii sprawozdawczo-wyborczej w kołach i klubach PTTK oraz kwestie organizacyjne związane z przygotowaniami do Zwyczajnego Walnego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Oddziału 11 marca 2017 r.

 

Wstąp do PTTK w 2017 r.

Email Drukuj PDF

Informacje dla nowo wstępujących jak też kontynuujących członkostwo w PTTK w roku 2017.

materiały do pobrania

 

Posiedzenie plenarne ZO 27 października 2016 r.

Email Drukuj PDF

27 października odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Oddziału. Zarząd Oddziału podjął uchwałę w sprawie zawieszenia decyzji o likwidacji Klubu Wodnego PTTK "Babia Góra" dając czas na ewentualne przystąpienie do klubu osobom zainteresowanym turystyką żeglarską. Omówiono przebieg kampanii sprawozdawczo-wyborczej w kołach i klubach PTTK, podjęto decyzję o likwidacji Koła PTTK przy parafii Rzymsko-Katolickiej w Pietrzykowicach. Zarząd zatwierdził wzorcowy formularz wniosku o nadanie Godności Członka Honorowego Oddziału Babiogórskiego PTTK w Żywcu oraz wniosku o nadanie Dyplomu i Odznaki Za Zasługi dla Oddziału. Podjęto uchwałę o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zjazdu Oddziału Babiogórskiego PTTK w Żywcu sprawozdawczo-wyborczego 11 marca 2017 r. Zatwierdzono wnioski o nadanie dyplomów Rady Prezesów Oddziałów PTTK woj. Śląskiego i ZG PTTK.Przedstawiono informacje o sprawach finansowych i gospodarczych Oddziału. Przedstawiono uchwałę ZG PTTK o wysokości i zasadach opłacania składek członkowskich PTTK w roku 2017. Zarząd podjął uchwałę w sprawie sposobu rozporządzenia środkami finansowymi pozostającymi w dyspozycji Oddziału, pochodzącymi ze składek członkowskich. Podjęcie uchwały w sprawie podpisania przez Oddział w imieniu ZG PTTK, umowy o udzielaniu rabatów handlowych dla członków PTTK z firmą HIGA, oraz z firmą Zakład Optyki Instrumentalnej Uniwersał.

 


Strona 1 z 57